1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Εργαστήριο Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ

Βασικός σκοπός του ΣΕΠΕΗΥ είναι η διδασκαλία του μαθήματος της Πληροφορικής, της χρήσης και των εφαρμογών Η/Υ, τα οποία απαιτούν τη χρήση Η/Υ από το πρόγραμμα σπουδών τους.

Αφού καλυφθεί ο βασικός σκοπός, ακολουθούν, σε φθίνουσα διάταξη ως προς την προτεραιότητα, οι εξής στόχοι λειτουργίας:

1. Να λειτουργήσει ως χώρος απόκτησης γνώσεων, δεξιοτήτων και τεχνικών, οι οποίες σχετίζονται με την Πληροφορική και τις συγγενείς τεχνολογίες, όπως αυτές περιγράφονται στα Προγράμματα Σπουδών (Π.Σ.), αλλά και στους γενικότερους σκοπούς της εκπαίδευσης.

2. Να λειτουργήσει συμπληρωματικά στην εκπαιδευτική διαδικασία προσφέροντας ένα σύγχρονο διαδραστικό και αλληλεπιδραστικό μέσο εκμάθησης και εκπαίδευσης. Αυτό επιτυγχάνεται:

  • μέσα από τη διδασκαλία γνωστικών αντικειμένων με χρήση πιστοποιημένου εκπαιδευτικού λογισμικού,
  • μέσα από την παιδαγωγική αξιοποίηση του διαδικτύου,
  • μέσα από την υποστήριξη συνθετικών εργασιών στα πλαίσια θεσμοθετημένων σχολικών δραστηριοτήτων (σχολικές γιορτές, περιβαλλοντική εκπαίδευση, αγωγή υγείας κ.ά.),
  • μέσα από ευρωπαϊκές δράσεις συνεργασίας και μέσα από τη διεύρυνση των αμιγώς διδακτικών δραστηριοτήτων (ενισχυτική διδασκαλία, πρόσθετη διδακτική στήριξη, πρωτοβουλίες εκπαιδευτικών κ.ά.).

3. Να λειτουργήσει ως συνδετικός κρίκος με το Πανελλήνιο Σχολικό δίκτυο (Π.Σ.Δ.) και γενικά το διαδίκτυο, προκειμένου να απολάβουν οι χρήστες τις προσφερόμενες υπηρεσίες.

4. Να υπηρετήσει την τοπική κοινωνία, φιλοξενώντας εκπαιδευτικές ή επιμορφωτικές δραστηριότητες δημοσίων φορέων και συλλόγων (π.χ. δημόσια Ι.Ε.Κ., σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων κ.λ.π.).

Μπορείτε να κατεβάσετε μια έκθεση του εργαστηρίου Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. από εδώ.

Επιλέξτε Γλώσσα

ΕλλάδαΜεγάλη ΒρετανίαΓερμανίαΓαλλία

Ημερολόγιο


Επισκέψεις

Κοινωνική Δικτύωση

FacebookTwitterGoogleLinkedIn