1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Ένταξη

Προγράμματα Περιβαλλοντικής Αγωγής

Στα πλαίσια της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης υλοποιούνται κάθε χρόνο προγράμματα που οργανώνονται από τα κατά τόπους Κ.Π.Ε. και λαμβάνουν χώρα κατά κύριο λόγο στις έδρες τους. Το σχολείο μας - όποτε είναι δυνατό - συμμετέχει ενεργά στην υλοποίηση τέτοιων προγραμμάτων (είτε είναι ημερήσια είτε πολυήμερα) με σκοπό την επαφή των μαθητών με τη φύση, την ενημέρωση πάνω σε περιβαλλοντικά θέματα και την ανάπτυξη νέων και σύγχρονων αντιλήψεων όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος.

Επίσκεψη στο Κ.Π.Ε. Μουζακίου (2009)

Επίσκεψη στο Κ.Π.Ε. Υπάτης (2010)

"Το Χρυσοπράσινο Φύλλο" (2013)

"Νερό - Πηγή ζωής" (2014)

Δείτε την παρουσίαση, η οποία περιέχει πλούσιο φωτογραφικό υλικό από τις επισκέψεις που πραγματοποιήθηκαν, καθώς και την εργασία των μαθητών.

"Ανανεώσιμες & Μη ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας" (2016)

Δείτε την παρουσίαση.

"Η Ανακύκλωση είναι και μόδα" (2016)

Δείτε την εργασία και το βίντεο από την εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη.

Ημερολόγιο

Επισκέψεις

Κοινωνική Δικτύωση

FacebookTwitterLinkedIn