1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Ένταξη

Βιβλιοθήκη

Στόχος της Σχολικής Βιβλιοθήκης είναι η στήριξη του εκπαιδευτικού έργου των καθηγητών και η βοήθεια των μαθητών στις μελέτες και τις εργασίες τους. Η Σχολική μας Βιβλιοθήκη αποτελείται από έναν ενιαίο χώρο με: βιβλιοστάσια, αναγνωστήριο, χώρο υποδοχής - ενημέρωσης - δανεισμού και  έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή και διαθέτει σύστημα κλιματισμού όπως και σύστημα συναγερμού και πυρανίχνευσης. Μαθητές και καθηγητές έχουν τη δυνατότητα να αναζητήσουν πληροφορίες ανάμεσα σε εγκυκλοπαίδιες, βιβλία, περιοδικά και άλλο οπτικοακουστικό υλικό. Το υλικό αυτό στηρίζει τη διδακτέα ύλη και ταυτόχρονα εξυπηρετεί τις ψυχαγωγικές ανάγκες των μαθητών και του προσωπικού του σχολείου.

Η λειτουργία των Σχολικών Βιβλιοθηκών εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, το οποίο είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία και την ανάπτυξη του δικτύου των Σχολικών Βιβλιοθηκών στη χώρα μας.

Ημερολόγιο

Επισκέψεις

Κοινωνική Δικτύωση

FacebookTwitterLinkedIn