1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Ένταξη

Βιωματικές Δράσεις

Οι Βιωματικές Δράσεις, ως εκπαιδευτική καινοτομία, αποτελούν διακριτή μονάδα του Προγράμματος Σπουδών και του Ωρολογίου Προγράμματος και προωθούν τη βιωματική, τη συνεργατική και τη διερευνητική μάθηση.

Σκοπός των βιωματικών δράσεων είναι να βοηθήσουν τους μαθητές (μέσω της ενεργοποίησής των):

α) Να αναπτύξουν τις αναγκαίες στάσεις και μετα-γνωστικές, αυτογνωσιακές και μεθοδολογικές ικανότητες που απαιτεί η αυτορυθμιζόμενη μάθηση (μαθαίνω πώς να μαθαίνω)

β) Να αξιοποιούν παλιές και νέες εμπειρίες, για να κατανοούν σε βάθος τα θέματα που μελετούν

γ) Να αξιοποιούν τις νέες στάσεις, γνώσεις και ικανότητες, για να κάνουν στοχευμένες βελτιωτικές παρεμβάσεις στο προσωπικό τους πεδίο (στην αυτοεκτίμηση και στη συμπεριφορά τους) και στα πεδια του ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος

δ) Να συνδέουν τη μαθησιακή διαδικασία με συναισθήματα δημιουργικότητας, χαράς και απόλαυσης

Υλικό από τις Βιωματικές Δράσεις

Σχολικό Έτος 2014-2015

  • Τμήμα Β2 (Υπεύθυνη καθηγήτρια κα Παναγιώτα Μανταλιά) Download

Σχολικό Έτος 2015-2016

  • Τμήμα Β4 (Δημιουργία φωτοκόμικ - Φωτοαφήγηση). Δείτε τις εργασίες των μαθητών: Βίντεο1, Βίντεο2
  • Τμήμα Γ3 (Επαγγέλματα του μέλλοντος). Δείτε τις εργασίες των μαθητών.

Ημερολόγιο

Επισκέψεις

Κοινωνική Δικτύωση

FacebookTwitterLinkedIn